برنامه اجرایی جشنواره معلولین منطقه کویر و خلیج فارس

 برنامه اجرایی جشنواره معلولین منطقه کویر و خلیج فارس

از سوی دبیرخانه جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر، جدول اجرا گروه های نمایشی راه یافته به مرحله نهایی اعلام شد

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *