مصطفی محمدی فارسانی

 مصطفی محمدی فارسانی

مصطفی محمدی فارسانی  متولد ۱۳۵۷در فارسان.. از سال ۷۰با ساز سنتور وارد دنیای هنر وموسیقی شد….درادامه تنبک…داریه…نی ….کیبورد را به طور حرفه ای فراگرفت …بعد آهنگسازی نمایشها رو شروع کردوسپس کارگردانی نمایش ها درجشنواره های استانی ….فجر. عروسکی…آئینی سنتی …
خلاصه سوابق هنری:
از سال ۱۳۷۰ با ساز سنتور وارد موسیقی شد . و در ادامه با آهنگ سازی کارهای نمایشی و کارگردانی، مقامهایی در سطح استانی ، کشوری و بین المللی کسب نمود.

 • کسب مقام اول موسیقی نمایش رقص خشت ( جشنواره استانی- مهرماه ۱۳۸۴)
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش علف سیاه( جشنواره  استانی- آبان ۱۳۸۵)
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش عروس گچی( دومین جشنواره استانی ۱۳۸۴)
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش تکرار( دهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران -شیراز ۱۳۸۵)
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش مدرسه سنگی(اولین جشنواره کشوری سواد آموزی ۱۳۸۵)
 • کسب مقام اول کارگردانی نمایش تکرار(اولین جشنواره تئاتر استانی ققنوس-۱۳۸۶)
 • رتبه دوم کارگردانی نمایش بن بست امید( اولین جشنواره منطقه ای آفتاب – اصفهان ۱۳۸۸)
 • کسب مقام اول کارگردانی نمایش رد پایی برای مینو( چهارمین جشنواره استانی ققنوس -۱۳۸۹)
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش ردپایی برای مینو( نهمین جشنواره استانی بسیج-۱۳۸۹)
 • کسب مقام سوم کارگردانی نمایش بن بست امید ( چهارمین جشنواره تئاتر معلولین- تهران ۱۳۸۹)
 • حضور در جشنواره مقاومت با نمایش قرص خواب( سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت تهران ۱۳۹۰)
 • حضور در دومین جشنواره بین المللی تئاتر صاحب دلان نمایش چهل کچل( آبان ۱۳۹۰)
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش برف و پونه جشنواره استانی (۱۳۹۲)
 • کسب مقام اول کارگردانی گل گیس و چوپان در جشنواره آفتاب اصفهان و راه یافته به جشنواره بین المللی ۱۳۹۳
 • کسب مقام اول موسیقی نمایش گل گیس و چوپان در جشنواره آفتاب اصفهان ۱۳۹۳
 • حضور در جشنواره استانی چهار محال و بختیاری و کسب مقام اول کارگردانی نمایش و صدا این همیشه ترسان ۱۳۹۴
 • حضور در جشنواره استانی چهار محال و بختیاری و کسب مقام دوم کارگردانی نمایش بادبان و دریا را باد برده است ۱۳۹۶- و راه یافته به جشنواره فجر استانی ۱۳۹۶

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *