نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش بزرگسال ”

 نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش بزرگسال ”

نمایش :بر پهنه دریا
کارگردان:مهدی کناری زاده
هرمزگان (بندرعباس )

نمایش :قهرمان
کارگردان:رضا آزاد دریایی
هرمزگان (بندرعباس )

نمایش :زن بی پناه
کارگردان:فریبا آذر
هرمزگان (بستک)

نمایش :بندوش
کارگردان:علیرضا سلیمانی. محمد کللی
بوشهر

نمایش :دستاپ
کارگردان:زهرا اسلامی.احمد احمدزاده
بوشهر

نمایش :کله پوک ها
کارگردان:یونس رازقی پور
بوشهر(اهرم )

نمایش :امواج خروشان یک رادیو
کارگردان:ندا درآمد
خوزستان (دزفول )

نمایش :خرس
کارگردان:مریم طرفی
خوزستان(سوسنگرد )

نمایش :آسایشگاه
کارگردان:مهرانگیز شریفی
خوزستان (آبادان)

نمایش :کد ۹۹
کارگران:عبدالله ندومی
خوزستان(آبادان)

نمایش :زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد
کارگردان:داوود پارسا
کهیگویه و بویر احمد(گچساران)

نمایش :حقایقی در باب پسرفت
کارگردان:رضا گشتاسب
کهیگویه و بویر احمد(یاسوج )

نمایش :جیران
کارگردان:کامران آرایش
فارس (شیراز)

نمایش:ما شدیم سنگ خدا
کارگردان:مهدیه بی نیاز
کرمان (کهنوج)

نمایش:شروعی دیگر
کارگردان:محسن شادکام
یزد

نمایش :کاش بارون بی آد
کارگردان:امرالله جمالی .نرگس حاتمی
فارس (شیراز)

نمایش:کوچ قصه ها
کارگردان:حمید قلعه ای
خراسان رضوی(مشهد)

نمایش :زخمه تار
کارگردان:امان الله احراری
خراسان جنوبی(بیرجند )

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *