نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش کودک و نوجوان ”

 نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش کودک و نوجوان ”

نمایش:ببعی و گرگ آشپز
کارگردان:مجید بشکال
هرمزگان (بندرعباس )

نمایش:پنجشنبه آخر ماه
کارگردان:حسن سبحانی
هرمزگان (میناب)

نمایش :نازگل
کارگردان: فروغ صالح آبادی
خراسان رضوی(مشهد)

نمایش :قاصدک
کارگردان:جواد غفوری
خراسان رضوی(مشهد)

نمایش :روشنک و روباه دهکده
کارگردان:عاطفه رجایی
خراسان رضوی(بجستان)

نمایش :نیاز
کارگردان: هانیه حسن پور
فارس (شیراز)

نمایش :موش ناقلا
کارگردان:مجید آزادگان
یزد (ابرکوه)

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *