نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش خیابانی ”

 نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش خیابانی ”

نمایش :ماهواره به شرط آشپزی
کارگردان:راضیه فصیح
کهیگویه و بویر احمد (گچساران )

نمایش :پارالمپیک
کارگردان:آمنه پور حسینی. پژمان محراب پور
خوزستان(خرمشهر )

نمایش :با من روی ابرها قدم بزن
کارگردان:طیبه بهزاد
بوشهر

نمایش :ماندن میان رفتن
کارگردان:مصطفی بوعذار
خوزستان (اهواز)

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *