آیین پایانی جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر

 آیین پایانی جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر

هشتمین جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر صبح امروز، شنبه ۳۰ دی ماه با معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

عکاس: مصطفی چشم براه

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *