آرا هیئت داوران جشنوراه منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش کودک و نوجوان )

 آرا هیئت داوران جشنوراه منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش کودک و نوجوان )

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت مناطق کویر و خلیج فارس در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار گردید

بخش کودک و نوجوان

تقدیر بابت طراحی پوستر و بروشور به خانم فهیمه بصیری در نمایش یونگو از استان یزد

جایزه برگزیده بخش طراحی پوستر و بروشور به خانم رقیه فلاح زاده برای نمایش موش ناقلا از استان یزد

جایزه برگزیده بازیگر همراه به آقای امیرحسین آبشناس برای نمایش ببعی و گرگ آشپز از استان هرمزگان

رتبه سوم بازیگر همراه زن به خانم شهرزاد براغی برای نمایش نیاز از استان فارس

رتبه دوم بازیگر همراه زن به خانم زهرا عامری برای نمایش نازگل از استان خراسان رضوی

رتبه اول بازیگر همراه زن به خانم ستایش زمانی برای نمایش موش ناقلا از استان یزد

رتبه دوم بازیگری مرد در بخش اختلال جسمی به آقای علیرضا ترابی برای نمایش نازگل از استان خراسان رضوی

رتبه اول بازیگری مرد در بخش اختلال جسمی به آقای مهدی صفایی برای نمایش نازگل از استان خراسان رضوی

تقدیر بازیگری مرد در بخش اختلال بینایی به آقای مهرداد بهرامی برای نمایش موش ناقلا از استان یزد

هیئت داوران هیچ بازیگری را حائز رتبه سوم تا اول ندانست

تقدیر بازیگری زن در بخش اختلال جسمی مشترکا به خانم ها ندا سلیمانی و فاطمه رازمند برای نمایش ببعی و گرگ آشپز از استان هرمزگان

رتبه اول بازیگری زن در بخش نانیسم به خانم خدیجه موسوی برای نمایش نازگل از استان خراسان رضوی

رتبه سوم بازیگری زن در بخش اختلال بینایی به خانم زهرا هلالی برای نمایش روشنک و روباه دهکده از استان خراسان رضوی

رتبه دوم بازیگری زن در بخش اختلال بینایی به خانم مرضیه آگاهی برای نمایش روشنک و روباه دهکده از استان خراسان رضوی

ربته اول بازیگری زن  در بخش اختلال بینایی به خانم فاطمه سلطانی عروسک گردان نمایش صدای سکوت از استان یزد

تقدیر بازیگری زن در بخش اتیسم به خانم تکتم فرید برای نمایش قاصدک دز استان خراسان رضوی

رتبه سوم بازیگری زن در بخش اختلال ذهنی به صورت مشترک به خانم ها ندا فکوریان و زهرا نصراللهی برای نمایش قاصدک از استان خراسان رضوی

تقدیر بابت حضور نوازنده خردسال خانم الینا بهبودی برای نمایش نیاز از استان فارس

رتبه برگزیده  طراحی و ساخت عروسک به آقای مجید بشکال برای نمایش ببعی و گرگ آشپز از استان هرمزگان

تقدیر طراحی و ساخت ماسک به آقای محمدرضا سعادتی برای نمایش نازگل از استان خراسان رضوی

رتبه برگزیده طراحی و ساخت ماسک به خانم مرضیه شکیبا برای نمایش یونگو از استان یزد

تقدیر طراحی لباس به آقای جواد غفوری منش برای نمایش قاصدک از استان خراسان رضوی

رتبه برگزیده طراحی لباس به خانم رقیه فلاح زاده برای نمایش موش ناقلا از استان یزد

رتبه سوم کارگردانی تئاتر کودک و نوجوان به خانم فهیمه بصیری برای نمایش یونگو از استان یزد

رتبه دوم کارگردانی تئاتر کودک و نوجوان به آقای مجید بشکال برای نمایش ببعی و گرگ آشپز از استان هرمزگان

هیئت داوران هیچ اثری را حائز رتبه اول کارگردانی در بخش کودک و نوجوان ندانست

رتبه سوم نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان به آقای حسین فدایی حسین برای نمایش ببعی و گرگ آشپز

هیئت داوران هیچ اثری را حائز رتبه دوم در بخش نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان ندانست

رتبه اول نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان به آقای آرش آبسالان برای نمایش یونگو از استان یزد

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *