آرا هیئت داوران جشنوراه منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش دوم )

 آرا هیئت داوران جشنوراه منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش دوم )

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت مناطق کویر و خلیج فارس در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار گردید

بخش بزرگسال -بخش دوم

رتبه سوم بازیگری زن بخش اختلال بینایی به صورت مشترک خانم ها ندا اصل الوان و نجمه خسرو پور برای نمایش قهرمان از استان هرمزگان

رتبه دوم بازیگری زن بخش اختلال بینایی به خانم فاطمه کشاورزی برای نمایش چرا بارون نمیاد از استان فارس

رتبه اول بازیگری زن بخش اختلال بینایی به خانم افسانه قنبر زاده برای نمایش قهرمان از استان هرمزگان

برگزیده بازیگری زن بخش اختلال ذهنی به خانم پریسا فیل بندی برای نمایش جیران از استان فارس

تقدیر موسیقی به آقای محمد پودینه برای نمایش قهرمان از استان هرمزگان

برگزیده موسیقی به آقای داود هاشمی برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

تقدیر طراحی و اجرای نور به صورت مشترک به آقایان محمد رضایی برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد و بویر احمد و محمد صالح کرمی برای نمایش حقایقی در باب پسرفت از استان کهکیلویه و بویر احمد

برگزیده طراحی و اجرای نور به آقای عیسی سلطانی برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

رتبه سوم طراحی لباس به خانم سمیه افروز برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر

رتبه دوم طراحی لباس به آقای محمد رضایی برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه اول طراحی لباس به خانم شیما علیزاده برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

تقدیر طراحی صحنه به آقای امراله جمالی برای نمایش چرا بارون نمیاد از استان فارس

رتبه سوم طراحی صحنه به آقای یونس رازقی پور برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر

رتبه دوم طراحی صحنه به آقای داود پارسا برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه اول طراحی صحنه به آقای جواد انصاری برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

رتبه سوم کارگردانی به صورت مشترک به آقایان رضا آزاد دریایی برای نمایش قهرمان و حسن سبحانی برای نمایش پنج شنبه آخر ماه از استان هرمزگان

رتبه دوم کارگردانی به آقای داود پارسا برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه اول کارگردانی به آقای جواد انصاری برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

تقدیر ویژه نمایشنامه نویسی به خاطر پرداختن به موضوعات و دغدغه های مرتبط به صورت مشترک به آقایان حمید وارسته برای نمایش چرا بارون نمیاد از استان فارس و حمید قلعه ای برای نمایش کوچ قصه ها از استان خراسان رضوی و دانیال قاسمیان برای نمایش امواج خروشان یک رادیو از استان خوزستان

رتبه سوم نمایشنامه نویسی به صورت مشترک به آقایان رضا گشتاسب برای نمایش حقایقی در باب پسرفت از استان کهکیلویه و بویر احمد و رضا آزاد دریایی برای نمایش قهرمان از استان هرمزگان

رتبه دوم نمایشنامه نویسی به آقای یاسین بهرامی برای نمایش پنج شنبه آخرماه از استان هرمزگان

رتبه اول نمایشنامه نویسی به آقای حسن ذاکری برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

و در آخر مراسم  از سوی دبیرخانه جشنواره تئاتر مناطق کویر و خلیج فارس ، نمایش های  قهرمان ، پنج شنبه آخرماه ، زل زدن به گاوی که لیکه می زد ، بر پنه دریا ، قاصدک و صدای سکوت  به دبیرخانه جشنواره فجر معرفی شدن

شرجی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *