جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خبرهای مهم جشنواره معلولین

نمایش های راه یافته به مرحله نهایی ” بخش خیابانی

نمایش :ماهواره به شرط آشپزیکارگردان:راضیه فصیحکهیگویه و بویر احمد (گچساران ) نمایش :پارالمپیککارگردان:آمنه پور حسینی. پژمان محراب پورخوزستان(خرمشهر ) نمایش :با من روی ابرها قدم بزنکارگردان:طیبه بهزادبوشهر نمایش :ماندن میان رفتنکارگردان:مصطفی بوعذارخوزستان (اهواز)Read More .